Школа за подготовка – НВО –  7а клас по БЕЛ

Име на ученика ……………………………………………………………………………………………. Клас ……

Тест №3

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с отворен отговор.

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

  Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

  Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

 Например: За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х.

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. ПОЖ

Въпроси с избираем отговор.

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1 до 16 включително.

   Най-старият потънал кораб в света е открит в Черно море на 80 километра от българския бряг и на 2 километра под повърхността. Археолозите се натъкнали на невредимия плавателен съд, който лежи на дъното от 2400 години. Предполага се, че липсата на кислород на тази дълбочина е запазила корабокруширалия съд. Корабът бил толкова добре запазен, че учените намерили непокътнати неговите мачта, рул и дори въжета.

   Вероятно 23-метровият търговски кораб е древногръцки. Той прилича на изображенията върху древногръцка мозайка, съхраняваща се в Британския музей. „Един оцелял кораб, разположен на 2 километра под водата, е нещо, за което никога не бих повярвал, че е възможно“, казва професор Джон Адамс, главен изследовател в Черноморския проект за морска археология. От научния екип съобщиха, че са взели малко парче, което е изследвано и датирано с помощта на въглерод в университета в Саутхемптън. Резултатите „потвърдиха, че това е най-старият останал невредим потънал кораб, познат на човечеството“. Учените възнамеряват да го оставят там, където е открит. Находката е част от тригодишен проект, целящ изследване на дълбините на Черно море и картографиране на дъното с помощта на напреднали технологии. Досега международният екип е открил и изследвал повече от 60 корабокрушения.

Някои от най-известните потънали кораби

„Титаник“Непотопяем, грандиозен, луксозен – така са наричали „Титаник“. Но още в първия си рейс през 1912 г. той се разбива – катастрофа, която отнема живота на хиляди души. Тъй като „Титаник“ пропада на дълбочина над 4 км, в продължение на десетилетия е изоставен в пълен мрак и тишина. Хората смущават гиганта чак през 1985 г., а 10 години по-късно канадският режисьор Джеймс Камерън няколко пъти се потапя до „Титаник“, за да снима филм.
„Летящият холандец“Този кораб може би е мечтал дълго време за морето, след като бива изоставен от последния моряк. Той дълго време „скучал“ в пристанището на Гитийо, Гърция, когато изведнъж бил отнесен от буря в открито море. Корабът успява да спре в един момент, но не можейки да се задържи на котва, започнал да се носи по вълните, докато накрая отново засяда в плитчините, където днес спокойно си почива.
„Звездата на Америка“Известен пътнически кораб с брилянтно минало. По време на Втората световна война превозва военни стоки, а след войната става популярен круизен кораб. През 80-те години звездата му залязва и от първоначалния красавец решават да направят плаващ затвор, а след това – хотел. Но при теглене на буксир по време на силна буря той засяда и изживява последните си дни край бреговете на Канарските острови.

                                                                                                                         Из интернет

1. Кое твърдение е вярно?

 А) Таблицата обобщава информацията от текста.

 Б) Текстът тълкува факти от таблицата.

 В) Таблицата съдържа информация, свързана с темата на текста.

 Г) Таблицата илюстрира конкретни факти от текста.

2. Информацията в текста НЕ е представена чрез:

А) инструкция

Б) описание на обект

В) цитиране на мнение

Г) анализ на факти

3. Кое твърдение е вярно според информацията в текста?

А) Потъналият кораб е съвсем близо до българския черноморски бряг.

Б) Откритият кораб е търговски.

В) Ръководител на екипа от учени е български професор.

Г) Това е първият открит потънал кораб от екипа.

4. С какво е сравнен откритият кораб?

 А)с мозайка от Британския музей

 Б) с друг потънал кораб

 В) с древногръцки съд за хранене

 Г) с древногръцко изображение на кораб

5. В кой ред е посочен правилно методът за датиране на открития кораб?

А) чрез съпоставка

Б) чрез определяне на дълбочината

В) чрез въглерод

Г) чрез картографиране

6. Кое твърдение НЕ е вярно според текста и таблицата?

 А) Потъналите кораби са както търговски, така и пътнически.

 Б) Потънали кораби има на най-различни места по света.

 В) Никой няма достъп до потънали на голяма дълбочина кораби.

 Г) Потъналите кораби служат както на науката, така и на изкуството.

7. За какво НЕ са били използвани потъналите кораби, представени в таблицата?

 А) за затвор

 Б) за обучение на моряци

 В) за хотел

 Г) за снимане на филм

8. В кой ред е посочен подходящ за контекста синоним на думата брилянтно /брилянтно минало/ от таблицата?

А) бляскаво

Б) скъпоценно

В) лъскаво

Г) изящно

9. На каква дълбочина може да се открие потънал кораб според текста и таблицата?

А) само на дълбочина до 2 км

Б) на дълбочина не по-малко от 4 км

В) в плитчини около сушата

Г) на различна дълбочина

 Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 10 до 13.

Той дълго време „скучал“ в пристанището на Гитийо, Гърция, когато изведнъж бил отнесен от буря в открито море .

10. Думата „скучал“ е:

А) глагол

Б) минало свършено деятелно причастие

В) прилагателно име

Г) минало несвършено деятелно причастие

11. Думата от изречението изведнъж може да се замени с думата:

А) веднъж

Б) тутакси

В) внезапно

Г) веднага

12.  Кое твърдение НЕ е вярно за изречението ?

А) Изречението е сложно съчинено изречение.

Б) Запетаите в изречението са поставени правилно.

В) Двете прости изречения са свързани със съюзната дума „когато“.

Г) В изречението са употребени еднородни части

13. Защо в изречението са употребени кавички?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14 до 16.

Находката е част от тригодишен проект, целящ изследване на дълбините на Черно море и картографиране на дъното с помощта на напреднали технологии.

 14. Запишете съставното сказуемо, употребено в изречението.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Запишете вида на изречението по състав.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. За какво служи запетаята в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

17. Преобразувайте пряката реч в непряка, като се съобразите с правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– Оставете ме на мира! – завиках и изтичах към група съученици. /П Станчева/

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18. Прeпишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуването.

Има много исчезнали животински видове на нашата планета. Голяма част от тези животни, са малки безграбначни животни, или насекоми. Например преди сто години е имало сто хиляди тигъра, докато днес са по малко от пет хиляди.

   Учените обаче казват, че невсички животни са застръшени от човекът. Някой животни изчезват по естествен път. Има животни, които немогат да се преспособят към промяна в околната среда а това ги прави оязвими.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Кой израз от стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ НЕ внушава мисълта за разнообразието на родната природа?

А) Как твоите картини меняват се омайно!

Б) При всеки поглед нови, по-нови красоти…

В) Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Г) Кой странник без въздишка можа да те остави

20. Финалът на „Немили-недраги“ внушава идеята за:

А) забравените идеали и герои на националноосвободителните борби

Б) паметта за отминалите героични битки като награда за саможертвата

В) възвишените идеали на българите след Освобождението

Г) преклонението пред духовното безсмъртие на жертвалите се за свободата герои

21. Какви размисли НЕ внушава изразът с преносен смисъл в цитирания откъс от първа глава на „Немили-недраги“?

Студената декемврийска мъгла… задушаваше с отровния си дъх последните минувачи…

А/ Българските хъшове се чувстват самотни и изолирани от румънското общество.

Б/ Събитията, за които се разказва в творбата, ще са мрачни и нерадостни.

В/ Героите живеят в негостоприемна, враждебна атмосфера.

Г/ Климатът в Браила е студен и нездравословен за българските емигранти.

22. Защо Странджата произнася реч пред хъшовете?

А/ Порицава ги за тяхното непристойно поведение по време на обяда.

Б/ Обвинява Димитрото за грубостта, с която се отнася към останалите хъшове.

В/ Разбира мъката на другарите си и иска да ги окуражи.     

Г/ Отчаян е, защото обстоятелствата го принуждават да „държи лъжицата“ вместо „левското знаме“.

23. С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението?

Десета глава представя Македонски като човек, …

А/ отговорен и целеустремен

Б/ авантюристичен и предизвикателен

В/ хладнокръвен и съобразителен

Г/ смел и решителен

24. Под всяка портретна характеристика от „Немили-недраги“ запишете името на съответния герой.

А) „почти хлапак с фес“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) „лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

В) „с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Г) „бледолик, болнав, сух като скелет человек“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

25. Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на от Вазовата творба „Немили-недраги“: „Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?…“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ключ с верните отговори

въпросотговорточки
1В1
2А1
3Б2
4Г2
5В2
6В2
7Б2
8А2
9Г2
10Б1
11В2
12А2
13Възможни отговори: думата „скучал“ е в кавички, за да се подчертае, че е употребена в преносно значение. / защото е в преносно значение.2
14Съставното сказуемо в изречението е: е част2
15Възможни отговори: просто / просто изречение2
16Възможни отговори: запетаята отделя обособена част / отделя обособена част в състава на простото изречение.2
17Завиках да ме оставят на мира и изтичах към група съученици.Общо 3 т.– по 1 т. за всеки елемент от условието
18Има много изчезнали животински видове на нашата планета. Голяма част от тези животни, са малки безгръбначни животни,или насекоми. Например преди сто години е имало сто хиляди тигъра, докато днес са по-малко от пет хиляди. Учените обаче казват, че не всички животни  са застрашени от човека. Някои животни изчезват по естествен път. Има животни, които не могат да се приспособят към промени в околната среда, а това ги прави уязвими.Общо 14т. – по 1т. за всяка редактирана грешка.    
19Г1
20А2
21Г2
22В2
23Б2
24А/ Бръчков Б/ Хаджият В/ Македонски Г/ Странджата  Общо 4т. – по 1 т. за всеки верен отговор
25В текста трябва да бъдат употребени следните ключови изрази: укор към съвременниците, незаслужена обида, липса на благодарност и уважение към бореца за свобода. След Освобождението оцелелият в битките хъш е немил-недраг и в родината си. 0 – 6т.

                                                                                                Общо – 65 точки

     Оценъчна скала:

 От /0-19т./-Слаб-/2/

От/20-33т./-Среден-/3/

От/34-46т./-Добър-/4/

От/47-57т./-Мн. добър/5/

От/58-65т./-Отличен/6/

Изготвил: …………………

Иван Цанков-ст. учител по БЕЛ