Школа за подготовка – НВО –  7а клас по БЕЛ

Изходно равнище

Име на ученика ………………………………………………………………………………………. клас …….

Тест №5

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с отворен отговор.

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

  Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

  Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

 Например: За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х.

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1 до 16 включително.

   Европейският съюз /съкратено ЕС/ е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз и с Договора за функционирането на ЕС в сила в 1 декември 2009 г.

   Функционирането на ЕС се осъществява от неговите органи и учреждения, някои от които са наднационални, а други – междуправителствени. Типичен представител на наднационалните органи е Европейската комисия, която има основно изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на държавите членки, са напълно независими от тях. Законодателните функции се упражняват от Европейския парламент /наднационален орган, съставен от лица, избрани пряко от гражданите на ЕС/ и от Съвета на ЕС /състоящ се от по 1 представител на всяка държава членка на ниво министър/ На свой ред съдебният контрол се осъществява от Съда на Европейския съюз. От своя страна Европейският съвет, състоящ се от държавните или правителствените ръководители на държавите членки, своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите насоки и приоритетите на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие.

   Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Съюзът поддържа обща политика по отношение на селското стопанство, риболова, околната среда, защитата на потребителите, транспорта, енергетиката и др.

                                                                                                                                Из интернет

ДържаваСтолицаНаселение
БелгияБрюксел11,0 милиона
БългарияСофия7,3 милиона
Чешка републикаПрага10,5 милиона
ДанияКопенхаген5,6 милиона
ГерманияБерлин81,8 милиона
ЕстонияТалин1,3 милиона
ИрландияДъблин4,6 милиона
ГърцияАтина11,3 милиона
ИспанияМадрид46,2 милиона
ФранцияПариж65,4 милиона
ХърватияЗагреб4,4 милиона
ИталияРим60,8 милиона
КипърНикозия0,9 милиона
ЛатвияРига2,0 милиона
ЛитваВилнюс3,0 милиона
ЛюксембургЛюксембург0,5 милиона
УнгарияБудапеща10,0 милиона
МалтаЛа Валета0,4 милиона
НидерландияАмстердам16,7 милиона
АвстрияВиена8,4 милиона
ПолшаВаршава38,5 милиона
ПортугалияЛисабон10,5 милиона
РумънияБукурещ21,4 милиона
СловенияЛюбляна2,0 милиона
СловакияБратислава5,4 милиона
ФинландияХелзинки5,4 милиона
ШвецияСтокхолм9,5 милиона
Обединено кралство Великобритания и Северна ИрландияЛондон63,0 милиона

1. Кое твърдение е вярно за информацията от текста и от таблицата?

 А) Договорът за функциониране на ЕС е от 2009 г.

 Б) ЕС е самостоятелно юридическо лице.

 В) Държавите членки на ЕС са 28.

 Г) Столицата на Латвия е гр. Рига.

2. Информацията в текста е представена чрез:

А) прилагане на факти

Б) разясняване на обстоятелства

В) илюстриране на тези

Г) изразяване на становища

3. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от текста?

А) Органите на ЕС са както наднационални, така и междуправителствени.

Б) Задача на ЕС е осигуряването на вътрешен пазар за страните членки.

В) ЕС поддържа обща политика по отношение на селското стопанство.

Г) Законодателните функции на ЕС се упражняват от Европейския съд .

4. Кое твърдение е вярно според информацията от текста?

 А)Европейският парламент е междуправителствен орган на ЕС.

 Б)  Европейският парламент изпълнява законодателни функции за ЕС.

 В) Членовете на Европейската комисия са зависими от своите правителства.

 Г) Договорът за функционирането на ЕС е от 1 октомври 2009 г.

5. Информация за какво НЕ дава текстът?

А) за столиците и броя на населението на страните членки на ЕС

Б) за броя на страните членки на ЕС

В) за основните органи за управление на ЕС

Г) за вида на основните задачи на ЕС

6. Кое твърдение е вярно според информацията от таблицата?

 А) Анализира функциите на основните учреждения на ЕС.

 Б) Оценява ролята на ЕС за развитието на страните членки.

 В) Представя конкретни данни за страните членки на ЕС.

 Г) Информира за историята на ЕС.

7. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от таблицата?

 А) Ла Валета е столица на Малта.

 Б) Словакия има население, колкото има Финландия.

 В) Люксембург е държава в ЕС.

 Г) Населението на Хърватия е по-голямо от населението на Дания.

8. Какво е речниковото значение на думата от текста приоритет?

А) нещо, което е първо по важност

Б) нещо със специфично предназначение

В) правило, което трябва да се спазва

Г) приложение на правило без изключение

9. Какво е речниковото значение на думата потребител от текста?

А) който продава нещо

Б) който изразходва нещо

В) който подарява нещо

Г) който получава нещо

 Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 10 до 13.

Типичен представител на наднационалните органи е Европейската комисия, която има основно изпълнителни функции.

10. Глаголните форми в изречението са:

А) за условно наклонение

Б)  за изявително наклонение

В) за повелително наклонение

Г) преизказни глаголни форми

11. Колко определения има в изречението?

А) две

Б) три

В) четири

Г) пет

12. Кое твърдение е вярно за изречението?

А) Изречението е съобщително по цел на изказване.

Б) Изречението е сложно по състав.

В) В изречението има съставно глаголно сказуемо.

Г) Изречението е сложно съставно по вид.

13. За какво служи запетаята в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 14 до 16.

От своя страна Европейският съвет, състоящ се от държавните или правителствените ръководители на държавите членки, своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите насоки и приоритетите на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие.

14. Запишете обособените части, употребени в изречението.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Запишете вида на изречението по състав.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. За какво служат  запетаите в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

17. Преобразувайте пряката реч в непряка, като се съобразите с правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– Нищо не е вечно на тоя свят и никой човек не е съвършен – каза старецът и наведе глава.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

18. Прeпишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешки при членуване.

   За много от младите хора спорта е излишен скучен и даже дусаден. Други хора просто нямат достатачно време а тези, които искренно желаят да спортуват, са щасливци. Спорта може много да ти дъде – здраве самочувствие жизненос и др. но нищо не може да ти утнеме – освен малко от свободното ти време, което понякога пилеем за глупости.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Кое твърдение е вярно според разказа „Серафим“?

А) Павлина е сродница на Серафим.

Б) Мъжът на Павлина е кафеджия.

В) Серафим обича не само хората, но и малките врабчета.

Г) Еньо дава пари на непознатата жена.

20. В кой ред правилно са свързани литературна творба и жанр?

А) „До Чикаго и назад“ – разказ

Б) „Заточеници“ – балада

В) „Немили-недраги“ – пътепис

Г) „Българският език“ – ода

21. Ролята на песента в човешката общност е разкрита в:

А/ „Заточеници“ и „По жицата“

Б/ „Опълченците на Шипка“ и „Неразделни“

В/ „На прощаване в 1868 г.“ и „По жътва“

Г/ „Една българка“ и „Българският език“

22. Мотивът за милосърдието и съпричастието към чуждата болка е общ за:

А/ „Немили-недраги“ и „Българският език“

Б/ „По жътва“ и „Неразделни“

В/ „Една българка“ и „По жицата“

Г/  „Заточеници“ и „Опълченците на Шипка“

23. Творба в стихове, която се характеризира с фантастични елементи и трагизъм, е:

А/ ода

Б/ елегия

В/ повест

Г/ балада

24. Под всеки цитат запишете заглавието на творбата, от която е взет.

А) „- Боже, колко мъка има по тоя свят, боже! “

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) „България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес.“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

В) „Ободриха се морни души и заехтя полето пак от смях и песни.“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Г) „Там е огън сега – ще го предадат на турците.“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

25. Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на израза от творбата на Йордан Йовков „По жицата“: „Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ключ с верните отговори

въпросотговорточки
1В1
2А1
3Г2
4Б2
5А2
6В2
7Г2
8А2
9Б2
10Б1
11Г2
12В2
13Запетаята отделя главно от подчинено изречение в състава на сложно съставно изречение.2
14състоящ се от държавните и правителствените ръководители на държавите членки, своя председател и председателя на Европейската комисия2
15 сложно съчинено изречение2
16Първата и третата запетая отделят обособени части, втората отделя еднородни части2
17Старецът наведе глава и каза, че нищо не е вечно на този свят и /че/ никой човек не е съвършен.Общо 3 т.– по 1 т. за всеки елемент от условието
18За много от младите хора спортът е излишен, скучен и даже досаден. Други хора просто нямат достатъчно време, а тези, които искрено желаят да спортуват, са щастливци. Спортът може много да ти даде – здраве, самочувствие, жизненост и др., но нищо не може да ти отнеме – освен малко от свободното  ти време, което понякога пилеем за глупости.Общо 14 т. – по 1 т. за всяка редактирана грешка.    
19В1
20Г2
21В2
22В2
23Г2
24А/ „По жицата“ Б/ „Немили-недраги“ В/ „По жътва“ Г/ „Една българка“  Общо 4т. – по 1 т. за всеки верен отговор
25В текста трябва да бъдат употребени следните ключови изрази: състрадание, съчувствие, благородна лъжа, вяра, надежда, упование, спасение. 0 – 6т.

                                                                                                Общо – 65 точки

Оценъчна скала:

 От /0-19т./-Слаб-/2/

От/20-33т./-Среден-/3/

От/34-46т./-Добър-/4/

От/47-57т./-Мн.добър/5/

От/58-65т./-Отличен/6/

Изготвил:…………………

Иван Цанков-ст. учител по БЕЛ