Тема на урока:    
Масленица – 3 учебни часа
Рассказываем о Масленице – 3 час
6 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се закрепи лексиката по темата
–         Да се развиват речевите умения – говорене
 
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на другите народи
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
–         Да се възпитават в отговорност, инициативност, креативност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развиват творческите умения на учениците
 
Дейностиматериали
Учителят предлага часът да започне с кратка игра, която се казва „Правда – ложь“. Всички ученици се подреждат в кръг. Учителят казва изречение, ако това е истина децата остават прави, ако е лъжа клякат. Напр.  „Трава зеленая“ – учениците трябва да останат прави, „Масленицу празднуют осенью“- децата клякат. Част от изреченията са свързани с празника Масленица. Така, играейки, учениците си припомнят изученото в предните часове.  
Часът продължава на подходящо място, напр. в кухнята на училището, където групата на готвачите „Повары“ ще приготвят палачинки по руска рецепта.Продукти за палачинки  
След това класът се връща в класната стая.
Всяка от групите избира свой представител, който ще разкаже как тяхната група е решила да презентира празника Масленица.
 Децата показват това, което са подготвили, разказват накратко какво са нарисували, моделирали.
 Екипът „Танцы“ представя танца, който са подготвили. „Повары“ разясняват какви продукти са им били необходими, за да приготвят палачинките. Представят интересна информация по въпроса „С чем русские едят блины?“ и приканват съучениците си да опитат техните палачинки.
 
В края на часа учителят дава на всяка група поощрителни медали с различни похвали. Групата колективно решава кой какъв медал получава. Всяко дете получава положителна оценка за своята работа.

 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Осигурява необходимите материали.
 
Изготвил: Галина Ангелова – Старши учител