Тема на урока:    
Масленица – 3 учебни часа
Традиции Масленицы – 2 час
6 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се закрепи лексиката по темата
–         Да се запознаят с руската култура и традиции
 
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на другите народи
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
–         Да се възпитават в отговорност, инициативност, креативност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развиват твореческите умения на учениците
 
Дейностиматериали
Учителят предлага на учениците да изиграят кратка игра. Целта е да се актуализират знанията на учениците по темата Масленица. На дъската има залепена фигура на слънце. Учениците трябва в рамките на 2-3 минути да назоват възможно най-много думи, свързани с празника. Това могат да бъдат съществителни, прилагателни, глаголи, всичко, което описва празника. Учителят записва думите в лъчите на слънцето. Целта е да има дума на всеки лъч. Но преподавателят трябва да запише абсолютно всички думи, които децата предложат и отговарят на условието. За целта може да се използва и кръга на слънцето. Надписаната фигура остава на дъската до края на часа и служи на учениците за опора.
Бели листи, цветни листи
В стаята има предварително оформени няколко къта. Учениците са разделени на екипи според своето желание и всеки от тях отива на съответното място.
 
Учениците от този екип имат за задача да нарисуват различни моменти от празника Масленица. Те трябва да решат кой какъв момент ще отрази в своята картина.
 

.

 
Учениците от този екип трябва да направят от хартия или картон фигура на куклата Масленица. Те могат да използват интернет или сами да измислят как ще изглежда тя. Децата сами разпределят ролите помежду си. Някои от тях ще очертаят частите на куклата, други ще изрязват, ще лепят, ще оцветяват, ако е необходимо.

 


 
Учениците от този екип имат за задача да подредят и залепят частите на пъзела така, че да се получи свързан текст, с който да представят празника Масленица. 

На учениците от този екип е поставена задачата да си изберат кратка руска народна песен, свързана с Масленицата и да подготвят върху нея танц. За целта използват материали от интернет.
 
https://www.youtube.com/watch?v=sFvLp2CkTCE
https://www.youtube.com/watch?v=l1eMrYFU-Kw
https://www.youtube.com/watch?v=yPg2rAt0QDY
 


Учениците от този екип трябва да намерят и препишат руска рецепта за палачинки, както и да намерят информация по въпроса „С чем русские едят блины?“
https://www.gastronom.ru/recipe/19808/domashnie-blinchiki
https://delo-vcusa.ru/recept/blinyi-na-moloke-osnovnoy-retsept/
Цветни листи, картон,
бои, фломастери, пастели, моливи,
цветни моливи,
ножици,
лепило,
таблети.
Учениците от всяка група работят върху поставените задачи.   
В края на часа учителят дава на всяка група скала, на която със стрелка децата да отбележат доколко са удовлетворени от своята работа. Учениците от екипа обсъждат и отбелязват като всеки трябва да сподели доколко е доволен от участието си. Решението е групово. 
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Осигурява необходимите материали.
 
Изготвил: Галина Ангелова – Старши учител