Тема: Месим за да се смесим  
Да се подобри възприятието на учениците, тактилнияим гнозис и въображение.
Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група/.
Дейности:
1.Игра:,,Какво е това?“
Правила: Всяко дете се опитва да познае името на подадената към носът му подправка.Споделя, каква емоция поражда тя в него или  харесва/не харесва тази подправка.  
Материали:
Народна носия за учителя,различни по вид подправки,
пшеница, мелничка, царевица, овес, просо, булгур
2.Игра ,,Месим за да се смесим ‘‘
Дейност 1:На децата им се припомня ,че хляба е свещена и неизменна част от нашите традиции и култура.Във всеки наш празник той заема главно и важно място./даваме примери/
Показваме  жито и брашно-всеки ученик го докосва ,опипва,разказва за своя случка в къщи и др.
Дейност 2 :Как се меси ?
Всеки споделя своя опит и стари знания и умения как се меси тесто и  какви съставки са нужни за това.
В дълбоката  чинийка се  изсипва брашно ,прави се дупка в средата/кладенче/ и се  изсипва 100 мл. вода. Всеки отделен ученик  си замесва собствено тесто. Всеки  меси докато се получи хубаво и пухкаво тестено топче.
Всеки си избира дадена фигурка и си  я прави от сплесканото си  тесто.
Декорират и украсяват с различни билки и подправки./очи от черен пипер или карамфил/ всеки в своята чинийка.
Всеки си  пише името ,ако не може учителят го пише на листче.
Щом е готов разказва и показва какви  форми ,животни и предмети има в неговата чиния.
Материали:
Брашно,вода,дълбоки еднократни чинийки, малки точелки, различни фигурки на животни и растенияза пластилин,
цветни листчета
3.Съвети към учителя;
Презцелият процес се  дават кратки инструкции и определено  насочване от страна на учителя. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.
Продуктите на детското творчество са обективно свидетелство за настроенията, мислите и емоционалното състояние на учениците.
Целта на занятието в интеграционния  процес е не да се  създават ,,високохудожествени  произведения ‘‘а да се покаже какво е интересно на  децата.
Всичко, което децата създават е отражение на  вътрешният им свят,позната среда  и  техни предпочитания.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Материали:
цветни маркери , бял лист А4,
различни по цвят капачки, шаблони на кръг и квадрат, бели/цветни листи А4 ,ролка от тоалетна хартия,цветни маркери и флумастери.
4.Описание на дейността:
Месим за да се смесим е едно забавление и празник за децата.Дават се широк кръг знания  за произхода и значението на хляба.
Брашното за хляба се смила от различни култури-пшеница,ръж,царевица и др.
При  замесване на обредните хлябове жената,трябва да е облечена с  празнични дрехи /носия/ и закичена със  здравец или цвете.Тестото се меси с дясната ръка- символ на доброто.
Кръглата форма е по-характерна за питките,които се правят за всякакви поводи и празници.Върху хлябовете може да се правят различни изображения-класове жито,домашни животни,геометрични форми и др.
Кръгът е символ на изобилие,плодородие,здраве и добро.
В наши дни ,въпреки технологичния напредък и изменения бит на българина ,той не сяда на трапезата си без хляб,приготвя погачи и пити за  всеки празник в живота си и традиционно продължава да посреща дори най- високопоставените гости с хляб и сол или мед.
Приготвянето на хляб е една характерна част от нашата национална идентичност,съхранена и предавана като наследство през поколения.
 

Изготвил: Красимира Петрова – РЦПППО- Ловеч