Тема на урока:    
Урок по Човекът и обществото
Тема: Високи сини планини (упражнение)  
клас: 3  
 
Цели на урока: 
–         Да се затвърдят знанията на учениците за различните земни форми от повърхнината на България;
–         Да се затвърдят формираните пространствени умения за ориентиране по географската карта за местоположението на различните земни форми у нас;
–         Да се формира нагласа у учениците , че пътешествията са вълнуващи и интересни сред природата;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение „Моето балонче“
(съвместна работа)
Пред всяко дете са поставени балончета с емоции. То трябва да си избере това балонче, което отговаря на неговото настроение.Няма правилни и грешни емоции! Всяко емоционално преживяване е позволено!
 Да си представим, че нашето балонче ни отвежда на едно прекрасно и вълшебно пътешествие(танцуват под звуците на нежна мелодия).
Ще посетим и разгледаме някои от чудесата на нашата природа. Природата на България е уникална със своето разнообразие.
    Пред всеки ученик има карта.
 
 
  
Дейност 1:  „Подреди на картата“
 (индивидуална  работа)
Всеки ученик работисамостоятелно. Може да се приложи състезателeн принцип.


 
Дейност 2:  „Къде съм“ (съвместна работа)
На един кадастрон е нарисувана картата на България. На нея отбелязваме с цветни листи(без да се надписват)Дунавската равнина, Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Родопите, Горнотракийска низина. Всеки ученик излиза и показва къде се намират.
С тази дейност затвърдят формиранитепространствениумения за ориентиране по географската карта за местоположението на различните земни форми у нас.
 
Дейност 3:  „Пътешествие“ (съвместна работа)
    Навсяко дете се раздава „Дневниченапътешествието“.В този дневник ще запазим спомена за всички природни забележителности, които ще посетим виртуално.  Всяка една се показва на картата.
 

 
Дейност 4:  „Аз съм …………………..“
Децата са в кръг.
В една кутия се поставят листчета с  изречения , които трябва да се довършат.
Последователно, по кръга, всеки един от групата тегли въпрос.
 Например:
–         Най-дългата планина в България е ………………. .
–         Седемте рилски езера се намират в планина ……. .
Всички  започват с ритмично пляскане с длани, като между плясканията в ритъм произнасят изречението  „Най-дългата” – пляс, пляс – „планина в България” – пляс, пляс – „е Стара планина” – пляс, пляс.
Балончета
– разпечатени (колкото е броят на учениците)
– разпечатени (колкото е броят на учениците)

-цветни листи(кафяв, син
тъмнозелен, зелен)
 
„Дневниче на пътешествието“
– разпечатено
(колкото е броят на учениците)
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Научих нещо ново за себе си.
–         Научих нещо ново за другите.
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
 
Използвана литература/ресурси   
Мелодия
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY