Тема на урока:    
„Плътност” – Човекът и природата;   Клас: 6 
Цели на урока: 
1.     Образователни:
·        Учениците  да дефинират понятието плътност.
·        Да извличат данни за плътността от таблици и да ги анализират.
·        Да прилагат алгоритъм за решаване на задачи от плътност на веществата и телата.
  
2.     Възпитателни:
·        Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност.
 
3.     Развиващи:
·        Да се развиват уменията за работа в екип;
Да се развиват качествата инициативност, креативност, отговорност у учениците.
 
ДейностиМатериали
1.     Класът се разделя на три групи.
·        1 група – от № 1 до № 8
·        2  група – от № 9 до № 16
·        3 група –  от №17 до № 24
2.     Всяка група избира говорител, който представя решенията на задачите.
3.     Всяка група създава  интелектуална карта с ядро – плътност. Време за работа – 8 мин.
 
 
хартия, маркери, таблици с данни, олио, течен мед, вода, монети, парчета от коркова тапа, зърна грозде, високи тесни
шишета
4. Като използвате таблицата с дадени плътности на някои вещества и материали, предложете лесен начин как да разберем дали един пръстен е златен? Време за размисъл – 5  мин.

Отговор: Много лесен и ефективен начин е да пуснете златния накит в чаша с вода. Ако златото не е с примеси, то веднага трябва да падне на дъното на чаша, защото плътността му е по-голяма от тази на водата.
   
5.     Извършете опита „Всеки плува в своето море” и обяснете причината за това. Време за работа – 10 мин.
Необходими материали: олио, течен мед, вода, монета, парче от коркова тапа, зърно грозде и високо тясно прозрачно шишенце.
Изпълнение:
•        Напълнете една трета от шишето с мед, после налейте още толкова олио и  допълнете с вода.
•        Изчакайте да се отделят течностите една от друга.
•        Пуснете вътре монетата, зърното грозде и корка.
•        Ще забележите, че всеки от трите предмета плува в точно определена от трите течности.
Коя е причината за това?
 
Отговор: Причината е в различната плътност на течностите и различното относително тегло на предметите. Монетата е най-тежка, затова се задържа в течния мед. Гроздовото зърно е по-тежко от водата, но по-леко от олиото, затова плува в олиото, а най-лекият материал – корка, се задържа над водата.
 
6. Моля, помислете върху следния казус – Внезапно възниква пожар в училище. Децата учат в кабинета по природни науки, който е на третия етаж, но не могат да го напуснат. Какви мерки трябва да  предприемат, за да се защитят?
 
Отговори: (Обаждане на тел 112; директор, класен ръководител; мокри кърпи; лягане на пода, защото плътността на кислорода е по-голяма от плътността на въздуха.)
 
Оценяването се извършва от учителя след изтичане на определеното време за всяка задача. Накрая преподавателят прави анализ на резултатите и обявява групата, която се е справила най-добре.
грамоти
 Приложения 
Таблица с дадени плътности на някои вещества и материали; 
Грамоти за активно участие в състезанието по природни науки. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Използвана литература и ресурси 
Учебник по Човекът и природата за 6 клас на  издателство „Педагог 6”;
Книга за учителя на издателство „Педагог 6”;
Учебна тетрадка на издателство „Педагог 6”;
LearningApps.org
 

Изготвил: Снежана Цветанова Йончева