Тема на урока:    
Урок: БЕЛ-ЛО
Тема:„Карнавал в гората“ – Леда Милева
 клас: 4
 
Цели на урока: 
Разбират връзката между темата и заглавието на текста.
Откриват посланието на текста.
Да възприемат и осмислят литературно произведение.
Изразяват емоционално-оценъчно отношение към герои и картини.
Да научат по-лесно базовите емоции, да ги описват и назовават.  
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
                     Допълни с твое движение
Един от участниците става и извършва някакво движение.  Втори имитира движението на първия и добавя свое движение. И така всеки следващ. Ако някой изпусне движение, отпада от играта.
 
ДЕЙНОСТ 1
Сутрин когато идвам на училище забелязвам, че листата започват да променят цвета си. А това напомня, че лятото е отминало и вече сезонът е есен.
 През есента дърветата се обагрят в жълто и червено, преминавайки през всичките им нюанси. Тази красота е вдъхновила много художници, композитори и поети да посветят свои произведения на този сезон. Сега ще чуетеоткъс от концерта „Есен“ из „Годишните времена“ на италианския композитор Антонио Вивалди.
https://www.youtube.com/watch?v=CRrwspApyy0
Днес ще се запознаем със стихотворението на Леда Милева „Карнавал в гората“.
        Знаете ли какво означава думата карнавал?  “? Учениците изказват свое мнение по поставения въпрос. При нужда се дава пояснение: Празнично веселие на което всички са облечени със специални костюми и са с маски.
         От стихотворението ще разберете кога се провежда карнавалът и кой участва в него. Предлагам да прочетем  стихотворението – следва прочит.
 А сега си го прочетете тихичко за себе си.
Класът е разделен на  групи. Раздават се листи с разпечатани снимки на годишните сезони. Поставя се задача да отбележат  коя от снимките се отнася за стихотворението.ДЕЙНОСТ 2
Пред учениците се поставят пликове в които са поставени думички, които трябва да подредят, според поставеният въпрос.
Въпроси:  1. Кога започва карнавалът в гората? – С пристигането на есента.
                   2. Кой съобщава на листата, че ще има голям карнавал? – Ветровете.
                   3. Как ветровете разнасят хубавата вест? – С музика – надуват кавали.
Дава се време за работа -да обсъдят и подредят думите.
 
 
ДЕЙНОСТ 3
С кои човешки качества и действия са представени героите?
На всяка група се раздават:
1.     Цветни листи: жълт – есен; син – ветрове; оранжев – листа.
2.     Снимки – художник; музиканти; танцьори.
Срещу всяко наименование трябва да поставят съответната снимка.
След като приключат от текста да запишат действията с които са представени героите.
–         Есен – художник; Есента боядиса листата на брезата.
–         Ветрове – музиканти; После ветровете-през цялото лято спали – се разбудиха и надуха кавали. Те свириха тъй весело; – Ду-ду-ду-у-у! – пищяха ветровете с кавали.
–         Листа – танцьори; листата се засмяха и заиграха; А листата на брезата се въртяха, танцуваха, летяха.
 
 
 
ДЕЙНОСТ 4
       Как са се приготвили дърветата за карнавала?
На групите се раздават  цветни листи, на тях са записани думите – върбите; шипката; младият бук. С помощта на текста всеки ученик трябва сам да открие и да запише на цветни лепящи се листчета думите с които са обрисувани дърветата. След приключване всяка група проверява написаното, нанасят се корекции при допуснати неточности. Обяснява се предварително значението на думата ямурлук.
 
 
 
ДЕЙНОСТ 5
      Как ще се подготвите, ако ви поканят да участвате във вълшебния есенен карнавал в гората?
Дава се възможност всеки да изкаже мнение по зададения въпрос. Учениците трябва да отстояват своето мнение, като спазват правилата за уверено поведение: Говорим само по темата!
Гледаме другия в очите.
Използваме ясен и силен глас.
Предлагам да си направим маска за вълшебния есенен карнавал в гората.
 Раздават се цветни листи за работа. Преди да започнат работа се демонстрират предварително изработени маски – изобразяващи есенни листа (жълти и червени), сини – изобразяващи вятър.
В края на часа поставят готовите маски и на фона на творбата на Антонио Вивалди – „Есен“,  танцуват – с ръце възпроизвеждат движението на вятъра и падащите листа.
 
цветни листи със записани думи – върбите; шипката; младият бук; жълт – есен; син – ветрове; оранжев – листа.
снимки – художник; музиканти; танцьори
листи с разпечатани снимки на годишните сезони
цветни лепящи се листчета
разпечатани знаци с пръстче
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси:
Какво ново научи?
Замисли ли се над чувствата които те завладяха по време на четене на текста? 
Какво най-много ти харесва в есента? 
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Стимулирайте ги да трансформират художествения текст, да се „превъплътят“ в образа на героя.
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://www.youtube.com/watch?v=CRrwspApyy0
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/270/378/ebook?page=5