Тема на урока:    
„Моят дневен режим“ – урок по Родинознание – 1 клас  
Цели на урока: 
-да се изясни съдържанието на понятието „дневен режим“
-да се изброи последователността от дейности
-разбира необходимостта от спазване на дневен режим.
 
Дейностиматериали
Откриване
Какво наричаме дневен режим? В какво се състои той?
Защо е необходимо да спазваме дневен режим?
Какво обичаме да правим най-много? Как се чувстваме когато правим най- любимото си занимание? Как ще опишем и пресъздадем любимото си занимание?
Загряващо упражнение „МОЕТО ЛЮБИМО ЗАНИМАНИЕ“
Всеки ученик застава пред класаи описва без думи най-любимото си занимание. Когато  представи действието и останалите го познаят – всички заедно го повтарят, което спомага взаимната сплотеност и доверие между учениците
Дейност 1
Как протича един обикновен ден от вашия живот? Учениците разказват с помощта на картинките от учебника по Родинознание. Дава се възможност всяко дете да изкаже собствено мнение. В резултат на описанието се стига до извода, че правилното редуване на сън, хранене, труд и почивка се нарича дневен режим.Дава се възможност всеки ученик да разкаже как прекарва денят си.

Дейност 2
Пред децата се поставят картинки с изображения на различни ситуации от дневния режим. Задачата е да ги подредят в правилния ред.


Дейност 3
За да сме бодри и свежи през целия ден трябва да имаме спокоен сън. В колко часа ставаш от сън? На учениците се раздават картончета с изображения на часовник. За да отговорят правилно на въпроса, трябва да оцветят с жълт цвят верния часовник.


Дейност 4
Всеки от вас има свое любимо занимание, което е то?Всяко дете предлага своето любимо занимание.След което се записват  всички любими занимания  и се обсъждат от децата.
Задача: Кое според вас е най- добре се прекарва свободното време?/учениците отговарят устно/
Игра: нека поиграем на „тайни въпроси” и защо смятаме, че този начин е най- подходящ за прекарване на свобното време?
Игра: Изберете подходяща емотикон, който описва как се чувстваме, когато правим любимите си неща през свободното си време?
Дейност 4
Нека сега направим рисунка с любима дейност от дневния режим. С готовите рисунки се подготвя изложба.
 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Бели листи;
Цветни моливи;
Лепящи листчета;
Маркери
Разпечатани картинки на дневен режим и часовник.
Препоръки към учителя 
ППодчертайте, че е важно учтиво и с молба да изказваме своите желания и да споделяме любимите си занимания.все пак могат да станят любими и на други наши съученици!
 
Изготвил: Емануела Гетова-учител начален етап
 
Използвани ресурси:
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/254/860/ebook?page=30