Тема на урока:    
Детето в семейството и в училище 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Изброява най- важните природни и обществени обекти по пътя си до училище?
2.     Посочва опасности при неспазване на правилата за движение по улицата и при общуване с непознати  знае как да потърси помощ.
3.     Дава примери за дейности, свързани с опазване чистотата на улицата.
4.     Развиване на емпатия,отговорност и толерантност.
Развиване на положителна самооценка при децата.
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата.
Назовете името на селището в което живеете?
Определете местоположението?
Кои забележителности бихте показали, ако имате гости от далеч.
Поставяне на темата.
Беседа върху описание на пътя до училище.
Какви правила трябва да следваме, когато се движим по улицата?Коментират се правилата за пресичане на пешеходна пътека, начин на движение по улицата, движенията на регулировчик, светофара. Как се движим с велосипед? Какво бихте направили ако видите трудноподвижен възрастен човек, който се опитва да пресече улицата? А дете на инвалидна количка?
Как се чувствате, когато мама е до вас , когато отивате на училище?/Показват на таблото с чувствата/
Защо мама не ви пуска да идвате на училище сами? От какво се страхува? Какво не трябва да правим на улицата? За какво трябва да внимаваме? Случвало ли се е да ви заговори непознат човек?Как се чувствахте? / страх, любопитство, вълнение, съмнение, притеснение и др./ децата избират и обясняват , какво е породило чувствата.
 Беседа –Как да общуваме с непознати без да се чувстваме неучтиви. Как да потърсим помощ, ако се почувстваме застрашени?
 
Беседа върху правилата за движение по улицата.
Вие на коя от тези улици бихте предпочели да живеете?
Защо избрахте точно тази улица?
Чиста ри е вашата улица? Вие и вашето семейство как се включвате в дейности за поддържане на чистотата на вашата улица?
 
 
Къде поставяме боклука? Разглеждат се различните видове контейнери .
В класната стая също можем да събираме разделно отпадъци.
Изработване на контейнери от пластмасови бутилки.
Изясняване на думата „ Рециклиране“
 
 
 
 
 
 
Храната , която остава след като сме приключили боклук ли е? Може ли да се рециклира? Разглеждане на училищният компостер.
 
Урокът може да се проведе в училищният двор на площадката по БДП.
Електронен учебник на Просвета АзБуки
 
Картончета с емотикони на различни чувства.
Табло с чувства.
 
 
 
 
 
 
Снимки на почистени и непочистени улици.
 
 
 
 
 
 
 
Снимка на видове контейнери и разделно събиране на боклук.
 
Големи пластмасови бутилки, цветни бои, четки, лепило.
Самозалепващи етикети с надпис: хартия, стъкло, пластмаса.
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за следващия час:Проучете, кои са най-известните природни забележителности в нашият роден край?
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.